Přednáška: Komparatistická středa: Stanislav Rubáš (31.5.)

27.května 2023, 17:47

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zve na další přednášku z cyklu Komparatistické středy. Vystoupí Stanislav Rubáš z Ústavu translatologie FF UK s přednáškou „Óda na radost“ v českých překladech a literárněhistorické interpretaci. Přednáška se bude konat ve středu 31. května 2023 v 17:30 ve Šporkově paláci, Hybernská 3, místnost č. 18.

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/komparatisticka-streda-stanislav-rubas/