Co je SML?
Novinkový systém SR přináší studentům informace o aktuálním dění na FF UK formou emailů. Prostřednictvím moderátora konference mohou přispívat i jednotliví studenti a pedagogové. Rovněž je možné (a často i nutné) potvrzovat prostřednictvím systému svou účast na akcích = rezervovat místa.

Registrace do novinkového systému
Registrace probíhá ve dvou krocích. Nejprve na úvodní stránce dole v levém formuláři vyplňte svou e-mailovou adresu a jméno, a klikněte na Registrovat se.

Poté by vám měla přijít e-mailová zpráva potvrzující vaši registraci. V ní se nachází odkaz, který použijete a dostanete se na nastavení svého účtu. Tam zaškrtněte kluby, které chcete odebírat, a potvrďte tlačítkem Ulož. Rovněž si zkontrolujte, zda vám vyhovuje status vašeho členství (člen, přítel, vzdálený, neaktivní).

Změny v registraci, odhlášení
Na úvodní stránce dole v pravém formuláři vyplňte svoji e-mailovou adresu, obratem vám příjde odkaz k vašemu účtu - na něm v menu klikněte na nastavení, a zde můžete změnit kluby, které odebíráte, případně nastavit své členství na neaktivní - což znamená, že vám nebudeme již nic posílat. Chcete-li dočista smazat svůj účet, napište mail na admin@sml.strada.ff.cuni.cz

Přispívání do novinkového systému
Jste-li pořadetelem akce konané na fakultě a chcete-li touto cestou oslovit studenty FF, pošlete text příspěvku, který má být rozeslán, moderátorovi konference na adresu moderator@sml.strada.ff.cuni.cz Do pole předmět napište NOVINKY a dále název příspěvku. Moderátor si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, zda bude příspěvek do konference (na základě dále uvedených kritérií) odeslán, dále text příspěvku upravovat, krátit, popřípadě požádat o doplňujíící informace.

Zasílejte prosím oznámení o konané akci v dostatečném předstihu, minimálně týden!

Jaké novinky budou rozesílány?

  • Informace o akcích pořádaných Studentskou radou, například Hudební klub, Filmový klub, Divadelní klub, hudební festival, besedy se zajímavými hosty.
  • Informace o činnosti Studentské rady, termíny pro přihlašování projektů, pozvánky na valnou hromadu Studentského fondu atd.
  • Pozvánky na akce spjaté s akademickou půdou - konference, přednášky významných osobností…
  • Základní informace o průběhu studia, elektronickém zápisu, děkanském volnu…

Které zprávy nebudou zasílány:

  • Inzerce jakéhokoli druhu (nabídky práce, kupujeme prodáváme…)
  • Informace vhodné pouze pro studenty jednoho určitého oboru (např. rozvrhy jednotlivých kateder, nemoci jednotlivých vyučujících, mimořádné přednášky určené pouze pro studenty daného oboru)

SR zaručuje, že emailová adresa nebude poskytnuta žádné třetí osobě (nebude viditelná ani pro ostatní odběratele novinek).

V případě jakýchkoli nejasností, technických problémů a nápadů pište na admin@sml.strada.ff.cuni.cz

Registrovat se

Můj účet