SML - novinky http://sml.strada.ff.cuni.cz/novinky/ Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK cs Sun, 22 May 2016 04:54:45 +0200 Prezentace literárněhistorické knihy: Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace (24. 5. 2015) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1611/ <h2> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;>Uvedení literárněhistorické knihy&nbsp;<strong><i style=font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; filter: none !important;>Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace</i></strong>.</span></span></h2> <p> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;><span style=color: rgb(0, 0, 0); line-height: 18px;>Místo a čas akce: <strong>Café Kampus</strong> (<strong>Krásný ztráty), úterý 24. 5. 2016 od 18.30</strong>.</span></span></span></p> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;><em><u><a href=https://www.facebook.com/events/1179079532110965/1179079538777631/>https://www.facebook.com/events/1179079532110965/1179079538777631/</a></u></em></span></span></div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> &nbsp;</div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;>Anotace knihy:</span></span></div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> &nbsp;</div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;>Způsob fungování literární kritiky v&nbsp;éře tzv. normalizace česká literární historie dosud spíše opomíjela, anebo ji paušalizovala jako jednolitý celek, který je přímým a prvoplánovým důsledkem společenské „deformace“. Autor monografie&nbsp;<i style=filter: none !important;>Vybírat a posuzovat.</i></span></span></div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;><i style=filter: none !important;>Literární kritika a interpretace v&nbsp;období normalizace</i>&nbsp;od pojmu „deformací“ vychází. Hledá ale ucelené a komplexní pojmosloví, které by umožnilo jev „deformace“ popsat a vysvětlit jako racionální strategie psaní, které reflektují pravidla hry nastavená „normalizující se“ společností. Tyto strategie se snaží interpretovat a klasifikovat. Základem výkladu je koncept „politiky interpretace“, rozvíjený především v&nbsp;anglofonní oblasti a poprvé ve své celistvosti aplikovaný do českého prostředí.&nbsp;<span style=filter: none !important;>&nbsp;</span>Výklad podrobně rozebírá recenze, články a polemiky předních i méně známých literárních kritiků 70. a 80. let 20. století, bere v potaz oficiálně vydávaná literární díla, ale také čerpá z&nbsp;dosud nepublikovaných lektorských posudků a dalších archívních materiálů. Vlastní interpretace doplňuje výklady a svědectvími pamětníků – aktérů tehdejšího literárního života. Zvolená metoda a dosažená zjištění vedou autora k&nbsp;přehodnocení některých dosavadních výkladů normalizační kultury a k&nbsp;obecným závěrům o zvláštní povaze řeči v&nbsp;autoritářských režimech.</span></span></div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> &nbsp;</div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;><b style=filter: none !important;>Petr Andreas</b>&nbsp;(1985) vystudoval estetiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; v&nbsp;roce 2015 získal tamtéž doktorát z&nbsp;filologie – dějin české literatury a teorie literatury. Jako literární historik se věnuje literární kritice, normalizaci v&nbsp;kultuře a vztahu jazyka a politiky, je editor a novinář. Působí na Filosofické fakultě – Ústavu české literatury a komparatistiky a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.</span></span></div> <div style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 18px; filter: none !important;> <span style=font-size: 12px;><span style=font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;><img alt= src=http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Vybirat_a_posuzovat_pozvanka_web.jpg style=width: 727px; height: 514px; /></span></span></div> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1611/ Přednáška: John Searle: Institutions and Social Ontology (27. 5. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1610/ <p> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>Hostem Ústavu filosofie a religionistiky FF UK bude příští týden významný americký filosof John Searle.</span></span></p> <p> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;><strong>V pátek 27. 5. 2016 od 10:30 v místnosti č. 300</strong> hlavní budovy FF UK pronese přednášku na téma</span></span></p> <p> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>&quot;Institutions and Social Ontology&quot;.</span></span></p> <p> <a href=https://www.facebook.com/events/1209739359060088/><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>https://www.facebook.com/events/1209739359060088/</span></span></a></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1610/ Akce: Turkmenistán: po stopách diktátorů Střední Asie (25. 5. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1609/ <p style=text-align: justify;> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;><em>Východoevropský klub</em> srdečně zve na besedu o středoasijské republice Turkmenistánu.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <strong><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>Beseda se uskuteční ve středu 25. května 2016 od 18:00 v místnosti č. 18 hlavní budovy FF UK.</span></span></strong></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>Beseda nebude pojata jako čistě akademická diskuse, ale spíše jako cestovatelská beseda.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>Hosty budou Slavomír Horák, který se regionem Střední Asie zabývá na Univerzitě Karlově,</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>a Pavel Jurák – cestovatel, fotograf a novinář, který v Turkmenistánu prožil několik let.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>Na akci budou kromě povídání obou hostů promítnuty fotografie a krátké komentované video o politické situaci.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <a href=https://www.facebook.com/events/1588332308125217/><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><span style=font-size: 14px;>https://www.facebook.com/events/1588332308125217/</span></span></a></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1609/ Studentské hodnocení výuky (do 12. 6. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1608/ <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Právě probíhá studentské hodnocení výuky na FF UK za letní semestr. Možnost zhodnoti kurzy potrvá do 12. 6. 2016.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Přihlásit se můžete přes CAS zde: <a href=https://cas.cuni.cz/cas/login?service=http%3A%2F%2Fhodnoceni.ff.cuni.cz%2F>https://cas.cuni.cz/cas/login?service=http%3A%2F%2Fhodnoceni.ff.cuni.cz%2F</a>.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>O významu a využití hodnocení se můžete dočíst v rozhovoru s doc. Lucií Pultrovou z Ústavu řeckých a latinských studií,</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>která v letech 2012 až 2016 působila jako předsedkyně studijní komise FF UK,</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>tj. komise, která se zabývá akreditacemi a studijními plány oborů vyučovaných na FF UK:</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><a href=http://www.ff.cuni.cz/2016/05/vysledky-studentskeho-hodnoceni-kurzu-je-treba-nalezite-interpretovat/>http://www.ff.cuni.cz/2016/05/vysledky-studentskeho-hodnoceni-kurzu-je-treba-nalezite-interpretovat/</a>.</span></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1608/ Konference: Soumrak tradiční společnosti (registrace do 25. 5. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1607/ <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Konference na téma &quot;</span></span><span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;><strong>Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch</strong>&quot;</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>pořádaná 2. a 3. června 2016 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1 – Staré Město)</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Historie v interdisciplinární perspektivě</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy u příležitosti 200. výročí úmrtí</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>milčického rychtáře Františka Jana Vaváka.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> &nbsp;</p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese vavak2016@seznam.cz .</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>Účast je třeba potvrdit do 25. 5. 2016.</span></span></p> <p style=text-align: justify;> <a href=http://www.ff.cuni.cz/udalost/soumrak-tradicni-spolecnosti-cesky-venkov-malomesto-na-prelomu-epoch-2/><span style=font-size: 14px;><span style=font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;>http://www.ff.cuni.cz/udalost/soumrak-tradicni-spolecnosti-cesky-venkov-malomesto-na-prelomu-epoch-2/</span></span></a></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1607/ Vernisáž výstavy Mé jméno není uprchlík. Příběhy z Iráku (21. 4. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1606/ <p> <span style=font-size: 14px;><em>Studentské hnutí za solidaritu</em> Vás zve na vernisáž výstavy pod názvem&nbsp;<strong>&quot;Mé jméno není uprchlík. Příběhy z Iráku&quot;</strong></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Výstavu uvedou <strong>Eliáš Molnár a Petra Nedbálková</strong>, kteří do Iráku osobně vyjeli v rámci mise Diakonie ČCE.</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Součástí vernisáže bude projekce dokumentárního filmu Michala Pavláska s názvem Hledání východu (2016, 26 min).</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Výstava byla zrealizována za laskavé spolupráce FS ČCE Boskovice a Diakonie ČCE, která fotografie zapůjčila.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Vernisáž bude probíhat <strong>ve čtvrtek 21. dubna 2016 ve Farním sboru ČCE Boskovice (Hybešova 8, Boskovice) od 18:00 hod.</strong></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Více na:&nbsp;<a href=https://www.facebook.com/events/837340159726274/>https://www.facebook.com/events/837340159726274/</a></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1606/ Akce: Tradiční majálesový workshop (21. 4. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1605/ <p> <span style=font-size: 14px;><em>Studentský Majáles</em> Vás zve na akci pod názvem&nbsp;<strong>Tradiční majálesový workshop.</strong></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Studentský Majáles už je za dveřmi. Pojďte se s námi řádně připravit na Majálesový průvod.</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Zveme spolky, královské družiny a další zájemce a zájemkyně, aby se za námi stavili na Dvorku Pedagogické fakulty a vytvořili si propriety do průvodu, ale také na ozdobení svých stánků.</span></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Na místě bude od nás připraveno drobné občerstvení a nebude chybět možnost grilování. Přineste i vy něco dobrého a přijďte s námi strávit příjemné odpoledne.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Akce bude probíhat <strong>ve čtvrtek 21. dubna 2016 na Pedagigické fakultě UK (Magdalény Rettigové 4, Praha) od 13:00 &nbsp;- 17:30 hod.&nbsp;</strong></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Více na:&nbsp;<a href=https://www.facebook.com/events/260633344270662/>https://www.facebook.com/events/260633344270662/</a></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1605/ Akce: Cesta k vrcholovému HR s Rostyou Gordon-Smith (20. 4. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1604/ <p> <span style=font-size: 14px;><em>KAPR - Spolek studentů Katedry andragogiky a personálního řízení</em> Vás zve na přednášku pod názvem&nbsp;<strong>Cesta k vrcholovému HR s Rostyou Gordon-Smith.</strong></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>OTEVŘENÁ PŘEDNÁŠKA pro studenty i veřejnost, nutná registrace, vstupenky (<a href=https://docs.google.com/a/suuk.cz/forms/d/109j1R4jb-UWfdbQqTqqpvcc1HYFYHjX8EkEmEMwjFuo/viewform?c=0&amp;w=1>https://docs.google.com/a/suuk.cz/forms/d/109j1R4jb-UWfdbQqTqqpvcc1HYFYHjX8EkEmEMwjFuo/viewform?c=0&amp;w=1</a>)</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Témata přednášky:</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>- Progres HR v mezinárodních organizacích</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>- Tipy, jak se prosadit v mužském boardu</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>- Přidaná hodnota žen v managementu</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Kdo je Rostya Gordon-Smith?</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Patří mezi Top 50 personalistů světa, je uznávanou osobností vrcholového managementu, prošla organizace jako Nortel Asia, KPMG, Pfizer, ČEZ, Komerční banka, Český Telecom atd. Žila zhruba v desítce zemí, má 4 syny a v roce 2014 založila organizaci Minerva 21, zaměřenou specificky na ženy. Je spoluautorkou knihy „Úspěšně s kůží na trh“.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Přednáška bude probíhat <strong>ve středu 20. dubna 2016 v Modré posluchárně (Celetná 20, Praha) od 18:00 - 20:00 hod.</strong></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Více na:&nbsp;<a href=https://www.facebook.com/events/1678677989065567/>https://www.facebook.com/events/1678677989065567/</a></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;><img alt= src=http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/25//12909572_1022068527860074_1317057966709922978_o.jpg style=width: 800px; height: 429px; /></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1604/ Seminář: Vše, co jste chtěli vědět o literatuře ke středověku, ale báli jste se zeptat (20. 4. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1603/ <p> <span style=font-size: 14px;><em>Spolek studentů historie FF UK</em> Vás zve na seminář pod názvem&nbsp;<strong>Vše, co jste chtěli vědět o literatuře ke středověku, ale báli jste se zeptat.</strong></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Seminář je primárně určen pro studenty prvního ročníku. Co se behěm večera dozvíte? Budete seznámeni s tím, jak si obecně sestavovat seznamy literatury, co číst a co ne a také, na co si dávat pozor. To vše bude názorně demonstrováno na případě sylabů, které se týkají předmětů zaměřených na středověk.</span><br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <br style=color: rgb(78, 86, 101); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px; /> <span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Celým seminářem vás bude provázet <strong>Jakub Izdný, doktorand na Ústavu světových dějin.</strong></span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Seminář bude probíhat <strong>ve středu 20. dubna 2016 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v Knihovně Jana Palacha - Zelená posluchárna od 19:30 hod.</strong></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Více na:&nbsp;<a href=https://www.facebook.com/events/1727148580863855/>https://www.facebook.com/events/1727148580863855/</a></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1603/ Akce: DeskoFFky (19. 4. 2016) https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1602/ <p> <span style=font-size: 14px;><em>Spolek studentů historie FF UK</em> Vás zve na pravidelnou akci pod názvem&nbsp;<strong>DeskoFFky.</strong></span></p> <p> <span style=color: rgb(0, 0, 0);><span style=font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.76px;>Spolok študentov histórie Ffabula Vás srdečne pozýva na prvé DeskoFFky, večer stolných hier a príjemného posedenia s kolegami. Zahrajte si hry z nášho výberu, alebo si prineste a predstavte nám svoje vlastné. Zvlášť sa tešíme na hry s historickou tématikou, sme predsa nejako profesionálne deformovani.</span></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Akce bude probíhat <strong>v úterý 19. dubna 2016 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v Bistru Bazaar od 19.00 hod.</strong></span></p> <p> <span style=font-size: 14px;>Více na:&nbsp;<a href=https://www.facebook.com/events/224882227876021/>https://www.facebook.com/events/224882227876021/</a></span></p> https://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/1602/