Schůze: Sraz Psylabu (30.5.)

27.května 2023, 17:46

Další Psylabus akce je tu. Jsou zváni všichni, kdo si chtějí popovídat o psychologické vědě v Česku a (ne)motivaci k tomu se jí věnovat.
Zváni jsou všichni členové i nečlenové spolku.
Těšíme se na Vaši účast!

ÚTERÝ V 18:00
Restaurace Střecha

Více informací na: https://www.facebook.com/events/1690831478031160/?ref=newsfeed