Přednáška: Městská kniha jako historiolingvistický pramen (25.5.)

20.května 2023, 23:22

Diachronní sekce Ústavu germánských studií FF UK zve na přednášku, která se koná 25. května 2023 od 17:30 v Knihovně Ústavu germánských studií FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/mestska-kniha-jako-historiolingvisticky-pramen/