Schůze: Otevřené zasedání SSH FF UK - květen (24.5.)

20.května 2023, 23:21

Milé členstvo, milí přátelé!
Dovolujeme si vás pozvat na květnové otevřené zasedání výboru SSH FF UK, které se uskuteční ve středu 24. 5. 2023 od 17:30 v týmové studovně Knihovny Jana Palacha přímo na naší milé fakultě.
Program zasedání je následující:

1) Úvod
2) Představení nadcházejících a shrnutí uplynulých akcí
3) Finance
4) Různé
5) Závěr

Více informací na: https://www.facebook.com/events/916038786170313/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D