Workshop: Základy psychohygieny pro tlumočníky (12.5.)

7.května 2023, 00:22

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Adrianou Dergam v pátek 12. května 2023 v rámci projektu NPO (tlumočnictví ukrajinština-čeština-ruština) pořádá workshop na téma psychohygieny pro tlumočníky.

Tlumočníci jsou často vystavování rostoucímu psychickému tlaku. Příčiny mohou být různé: stále se stupňující objem práce, špatné psychické rozpoložení a stav klientů, emočně náročný obsah nebo stresující pracovní podmínky, mimo jiné. Cílem workshopu je dát tlumočníkům základní výbavu na péči o sebe sama a pomoci tak k lepšímu zvládání zvýšených psychických nároků při zachování zdraví, profesionality a výkonnosti.

    Začátek události: 12. 5. 2023 od 14:30 do 17:00
    Místo konání: ÚTRL, Hybernská 3, učebna 206, 2. patro

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/zaklady-psychohygieny-pro-tlumocniky/