Přednáška: Umělá inteligence: čtyři výzvy pro humanitní a sociální vědy (12.5.)

7.května 2023, 00:19

Přednášku povede dr. Josef Šlerka z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 12. května od 14:30 do 16:00 v místnosti P018.

Umělá inteligence proměňuje metody zkoumání a to, jakým způsobem lidé chápou, co to znamená něco vědět a kdo je to člověk. Zároveň se sama stává předmětem vědeckého výzkumu. „Je možné, že humanitní a společenské vědy mohou o umělé inteligenci počítačovým vědcům říct mnohem víc, než o ní počítačoví vědci dnes vědí,“ nastiňuje obsah semináře dr. Šlerka.

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/umela-inteligence-ctyri-vyzvy-pro-humanitni-socialni-vedy/