Přednáška: Svatava Škodová: Pseudo-koordinace v češtině na příkladu sloves sebrat se a …., jít a …. (11.5.)

6.května 2023, 23:56

Jazykovědné sdružení ČR zve na přednášku dr. Svatavy Škodové z Ústavu bohemistických studií FF UK.

Přednáška představí syntaktické chování (formální i sémantické) sloves sebrat se a jít v konstrukcích typu (sebrat se/jít) V1aV2, ve kterých koordinační forma disponuje některými subordinačními rysy. Výsledná konstrukce proto nemůže být charakterizována jako čistě koordinační, či subordinační a v současné jazykovědě se o ní pojednává jako o konstrukci pseudo-koordinační. Porovnány budou prototypické (ProCoor) a pseudo-koordinační (PseCoor) konstrukce, které sdílejí binární koordinační strukturu s koordinátorem „a“. Hlavním tvrzením je, že ačkoliv tyto dva typy koordinace sdílejí totožnou povrchovou strukturu, nereprezentují totožný koordinační jev a je nezbytné je od sebe odlišovat.

    Začátek události: 11. 5. 2023 od 17:30 do 19:00
    Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 18

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/svatava-skodova-pseudo-koordinace-cestine-na-prikladu-sloves-sebrat-se-jit/