Konference/přednáška: O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících (4.5.)

29.dubna 2023, 22:25

Vzhledem k roli, kterou v oblasti organizace slovní zásoby slovotvorba hraje, je potřeba ji v rámci lexikografického procesu určitým způsobem zohlednit. Tématem přednášky dr. Martina Šemelíka z Ústavu germánských studií FF UK jsou centrální otázky zachycení slovotvorby ve slovníku, tedy její reflexe v tzv. vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů. Předmětem analýzy jsou vybrané slovníky německého jazyka vydané před rokem 1854, jenž v německé (meta)lexikografii představuje významnou cézuru konstituovanou vydáním prvního svazku Deutsches Wörterbuch bratří Grimmů.

Začátek události: 4. 5. 2023 17:30 - 19:00
Místo konání: Knihovna Ústavu germánských studií FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/rubinove-zahrade-skrytem-ohni-obilnici-jazyka-aneb-ke-slovotvorbe-ve-starsich-nemeckych-slovnicich/