Přednáška: doc. Jiří Homoláč a prof. Jana Hoffmannová: Frázová banka akademické češtiny (3.5.)

29.dubna 2023, 22:07

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku doc. Jiřího Homoláče a prof. Jany Hoffmanové z Ústavu pro jazyk český AV ČR v rámci přednáškového cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se bude konat 3. května 2023 od 18:00 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 (místnost P018).

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/doc-jiri-homolac-jana-hoffmannova-%e2%80%92-frazova-banka-akademicke-cestiny/