Přednáška: dr. Václav Čermák: Emauzský klášter a jeho písemnictví (26.4.)

23.dubna 2023, 12:31

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku dr. Václava Čermáka z Ústavu východoevropských studií FF UK v rámci přednáškového cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se bude konat 26. dubna 2023 od 18:00 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 (místnost P018).

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/dr-vaclav-cermak-emauzsky-klaster-jeho-pisemnictvi/