Přednáška: Poles as "enemies of the people" the polis operation of the NKVD IN 1937 - 38 (25.4.)

23.dubna 2023, 11:09

Polský institut v Praze zve na přednášku ukrajinské badatelky Tetiany Kovalenko (Charkovská národní univerzita V. N. Karazina).

"Takzvaná Polská operace NKVD se stala největší ze speciálních čistek namířených proti příslušníkům národnostních menšin žijících na území tehdejšího Sovětského svazu. Odsouzeno bylo zhruba 140 000 lidí, z toho 111 091 k trestu smrti. Za těmito čísly jsou zlomené osudy celých rodin. Úplné odtajnění ukrajinských archivních dokumentů umožnilo vědcům začít zkoumat průběh a důsledky této tragické vyhlazovací akce."

Začátek přednášky v 16:00

Více informací na: https://www.facebook.com/FFabula/