Přednáška: Markéta Kučerová: E-ilustrace: databáze české knižní ilustrace v raném novověku (24.4.)

23.dubna 2023, 10:00

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK srdečně zve na přednášku, která se bude konat 24. dubna 2023 od 10:50 online přes aplikaci Zoom.

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/marketa-kucerova-e-ilustrace-databaze-ceske-knizni-ilustrace-ranem-novoveku/