Přednáška: Šlechtické archivy v severních Čechách jako zdroj písemností pro výzkum německého jazyka (20.4.)

16.dubna 2023, 12:12

Severní Čechy byly do 40. let 20. století téměř celé jazykově německou oblastí, čemuž odpovídá podoba většiny dokumentů uložených v tamních archivech. Otto Chmelík v jednom ze severočeských archivních pracovišť působí, konkrétně v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích, která pečuje o šlechtické a zemědělsko-lesnické archivní fondy z oblasti dnešního Ústeckého a Libereckého kraje.

    Začátek události: 20. 4. 2023 17:30
    Místo konání: Knihovna Ústavu germánských studií FF UK, P323 (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/slechticke-archivy-severnich-cechach-jako-zdroj-pisemnosti-pro-vyzkum-nemeckeho-jazyka/