Workshop: Rešeršní strategie (13.4.)

8.dubna 2023, 23:54

Seminář je určen pro studenty i akademické pracovníky na FF UK. Pro absolvování semináře je předpokládána alespoň základní orientace v elektronických informačních zdrojích dostupných přes centrální vyhledávač UKAŽ nebo Portál elektronických zdrojů.

Obsah semináře bude zaměřen na rešeršní strategie v elektronických informačních zdrojích, pro ukázky vyhledávání budou použity především katalog UKAŽ, multioborové zdroje od EBSCO a další dostupné zdroje na FF UK.

Začátek události: 10:50

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/resersni-strategie-5/