Workshop: Struktura a formátování závěrečných prací (12.4.)

8.dubna 2023, 23:42

Tento seminář seznámí zájemce se strukturováním a formátováním závěrečných prací tak, jak to doporučují metodické pokyny FF UK.

Vysvětlíme mimo jiné i nastavení číslování stránek, víceúrovňové číslování kapitol a podkapitol, nastavení obsahu a dalších automatických seznamů (např. seznam grafů) či uložení textu do formátu PdfA.

Veškeré formátování bude prezentováno v programu Microsoft Word pro operační systém Windows.

Začátek v 14:10

Více informací na: https://www.ff.cuni.cz/udalost/struktura-formatovani-zaverecnych-praci-8/