Studentský CfA: Rok 1921

10.ledna 2021, 10:29
Časopis Spolku studentů historie FF UK Obscura vyhlašuje Call for Articles pro tematické číslo s tématem roku 1921.
 
Rok 1921Bližší informace: http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/obscura/call-arcticles/?