Dotazník k férovosti zkoušek

26.ledna 2020, 10:50

Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy žádá studenty o vyplnění následujícího krátkého dotazníku o zkušenostech se zkoušením na univerzitě. Cílem je zahájit celouniverzitní diskuzi o objektivitě a férovosti kontrol studia na univerzitě.

Dotazník je ANONYMNÍ, nicméně pro účely vyhodnocení je vyžadováno vyplnění fakulty a studijního programu.
Výsledná data budou zcela anonymizována a přístup k primárním datům bude mít pouze studentský místopředseda a další člen předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2tgnk1jBYZlY7n5G2ssICudVmTtt5HXeaA9G6NWbmWPC7A/viewform?fbclid=IwAR2SqT7pprYJTE5jeyIptPulUTIjptI46hDs6aa19gIaHEytx3HpD8DpjtU