Přednáška: Postavení žen v profesním a veřejném životě v islámském světě (2. 2. 2018)

27.ledna 2018, 16:41

Postavení žen ve veřejném životě v zemích s převážně islámským náboženstvím se stalo častým námětem diskusí. Náš panel si klade za cíl poskytnout širší kontext a hlubší vhled do tohoto kontroverzního tématu. Přední experti a profesionálové z oboru s mezinárodní zkušeností se zaměří na situaci v Íránu, arabském světě a střední Asii. Zvláštní pozornost bude věnována situaci žen ve veřejném životě v Azerbajdžánu, sekulární muslimské zemi.

Panelisté

• Shafag Mehralijeva – Univerzita ADA (Baku, Azerbajdžán), ředitelka kanceláře rektora; moderátorka rozhlasového pořadu

• Zuzana Kříhová – Filozofická fakulta UK, Ústav pro Blízký východ a Afriku

• Bronislav Ostřanský – Akademie věd ČR, Orientální ústav

• Tamerlan Vahabov – Ivy Group, poradenská společnost v oboru školství (Baku, Azerbajdžán)

Moderuje Tomáš Klvaňa, New York University Prague; jazyk: čeština/angličtina (tlumočení zajištěno)

Účast prosím potvrďte na e-mailové adrese beata.bernikova@me.com.

Přednáška se koná v pátek 2. února od 13:00 v prostorách New York University Prague (Malé náměstí 11 – Richtrův dům, Praha 1, 1. patro).

Více informací viz https://www.ff.cuni.cz/udalost/postaveni-zen-profesnim-verejnem-zivote-islamskem-svete/.