Debata: Československá marxistická filosofie (4. 1. 2018)

31.prosince 2017, 07:18

Studentský spolek Praxis zve na debatu Československá marxistická filosofie.

Neodmyslitelnou součástí československého myšlení je i marxistická tradice, která byla ovšem po roce 1989 neprávem opomíjená a automaticky slučována s nezajímavou dogmatickou filosofií. V debatě se pokusíme ukázat, že autoři jako byli například Karel Kosík, Robert Kalivoda, Jindřich Zelený nebo Záviš Kalandra představují originální a produktivní myslitele, jejichž filosofie není pouhou historickou zajímavostí.

Pozvání do debaty přijali PhDr. Jan Mervart, Ph.D. a Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

Debata se koná ve čtvrtek 4. ledna od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v Knihovně Jana Palacha.

Více infomací viz https://www.facebook.com/events/420037515077012/.