Akce: Vzpomínkový večer na prof. Josefa Petráně (19. 12. 2017)

16.prosince 2017, 17:18

Prof. Zdeněk Beneš (Ústav českých dějin FF UK v Praze) zavzpomíná na prof. Josefa Petráně.

Josef Petráň, CSc., dr. h. c., v letech 1990–1994 prorektor Univerzity Karlovy, 1992–2005 ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK a od roku 1953 do roku 1992 pracovník dnešního Ústavu českých dějin FF UK, tehdy Katedry československých dějin. Autor či spoluautor více než dvaceti monografií a množství dílčích studii. Především badatel o českých dějinách 16.–18. století, ale také historik, který věděl, že dějiny jsou kontinuum a jejich periodizace je prostředkem k jejich celostnímu pochopení. A že bez tohoto syntetizujícího přístupu nemá smysl o dějinách uvažovat.

Akce se koná v úterý 19. prosince od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 201.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/530033750681900/.