Přednáška: Norma a rozhodnutí (27. 11. 2017)

25.listopadu 2017, 10:31
Spolek Praxi zve na studentskou přednášku s názvem:

Norma a rozhodnutí. Výjimečný stav v současné diskusi a ve Schmittově chápání suverenity

Mgr. Lukáš Kollert, ÚFaR FF UK

Používání slova „krize“ zažilo nejpozději v období od počátku 20. století do současnosti nebývalou inflaci v různých oblastech lidského života i jejich teoretické reflexi. Nejinak je tomu i v případě politiky a práva, resp. politické teorie a filosofie práva. Jak ukázal Carl Schmitt a mnozí další autoři, představují právě krize a s ní úzce související výjimečný stav jednu ze základních výzev pro právní stát a jeho ideu. Někteří současní autoři, především Giorgio Agamben, dokonce s ohledem na dnešní politickou realitu a způsoby vládnutí varují před hrozbou permanentního... výjimečného stavu a zásadními nebezpečími, jež jsou s ním spojena. Ve své přednášce se zaměřím na pojem krize a výjimečného stavu, představím možné reakce představitelů veřejné moci právního státu na krizové situace a s nimi spjatá dilemata, následně provedu distinkci různých forem výjimečného stavu a budu si klást otázku, za jakých podmínek lze jejich vyhlášení pokládat za ospravedlnitelné. Ve druhé části přednášky pak provedená rozlišení použiji pro vyjasnění Schmittovy definice suverenity, podle níž je suverén právě ten, kdo „rozhoduje o výjimečném stavu“.
 
Přednáška se koná v pondělí 27. listopádu od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti P217.