Program Noci univerzit

23.února 2012, 21:05

 

NOC UNIVERZIT 28.2.2012

www.nocuniverzit.cz

PROGRAM PRO PRAHU

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)

17:00 – 24:00

17:00

místnost č. 131            zahájení Noci univerzit na FF UK

přednášky

17:15

místnost č. 131            Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (FF): „Nejvýznamnější chrámy starého Egypta

místnost č. 200            Prof. PhDr. Stanislav Štech (PedF): „Homo academicus a jeho labutí píseň“

místnost č. 300            Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF): „In vivo veritas“

místnost č. 301            Doc. Pavel Hošek, Th.D. (ETF): „Návrat posvátna v postmoderní době“

místnost č. 104            Doc. Martin C. Putna, Dr. (FHS): „Ultrapravicové pokušení katolicismu včera i dnes – a v souvislosti s reformou“

místnost č. 209            Petr Sláma, Th.D. (ETF): „O teologii Starého zákona pro 21. století“

místnost č. 217            Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF): „Matfyzák je také člověk“

 

18:25

místnost č. 131            Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (PřF): „Vliv latentní toxoplasmosy na lidské zdraví“

místnost č. 200            Prof. PhDr. Stanislav Komárek, Dr. (FHS): „Co je vlastně vzdělání?“

místnost č. 300            Doc. RNDr. Jan Votýpka (PřF): „Parazitolog detektivem: Paraziti mezi námi! Proč jsou samci krásní? a Hrozba infekcí!“

místnost č. 301            Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF): „Od částicové fyziky přes studenty k politice“

místnost č. 104            Michael Hauser, Ph.D. (PedF): „Za svobodu jen pro vysoké školy? - proletarizace tzv. střední třídy a potřeba jejího sebeuvědomění“

místnost č. 201            Mgr. Michal Uhl (FSV): „Komiksová studia: Neužitečné zkoumání kreslených obrázků, aneb, co bude v rámci ekonomické neefektivity po reformě zrušeno“

místnost č. 209            Petr Janský, M.Sc. (FSV): „Veřejné zakázky a korupce v České republice“

místnost č. 217            Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (MFF): „Grafika v informatice“

 

19:35

místnost č. 131            Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. (FHS): „Trojí odpovědnost univerzity“

místnost č. 200            Mgr. Josef Šlerka (FF): „Rebelie 2.0“

místnost č. 300            Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (MFF): Urychlující se vesmír“

místnost č. 301            RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. (PřF): „Nahráváme ptáky, aneb, proč může být užitečné zapojit do výzkumu veřejnost“

místnost č. 104            RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Daniela Boďová (PřF): „Demografický vhled do budoucnosti: postřehy k důchodové reformě, dostupnosti zdravotní péče a muslimům v Evropě“

místnost č. 201            Matěj Spurný, Ph.D. (FF): „Hrozí nám totalita? Aneb k čemu může být studium historie“

místnost č. 209            Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Pedf): „Smysl vzdělávání v planetární době“

místnost č. 217            Jan Kranát, Ph.D. (ETF): „Teologická fakulta na humboldtovské univerzitě“

 

20:45

místnost č. 200            PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (FF): „Kontinuita myšlení mezi normalizací a dneškem“

místnost č. 300            Prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. (CESES, FSV): „Potřebujeme vizi a strategie!“

místnost č. 301            Mgr. Jan Váška (FSV): „Dnes jednou nohou v Evropě a druhou v Atlantiku, zítra oběma nohama ve vzduchoprázdnu? Británie a Evropská unie“

místnost č. 209            Kryštof Kozák, Ph.D. (FSV): „Série vítězství a porážek: Důsledky války proti drogám v USA a Mexiku“

 

21:00

místnost č. 209            Ing. Petr Zitko (FIT ČVUT): „Univerzita v 21. století“

 

22:00

místnost č. 301            Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF): „Původní poslání univerzit v Evropě“

 

doprovodný program

hudební program

19:00, Knihovna Jana Palacha           Cain da Breth

20:00, Knihovna Jana Palacha           Varlenův lotkový seminář + Cain da Breth

20:45, místnost č. 104                        Oldřich Janota et Ora pro nobis

21:00, Knihovna Jana Palacha           Taliesyn Lite

21:45, místnost č. 131            Sdružení rodičů a přátel ropy

23:00, místnost č. 131            Skrytý půvab byrokracie + Typ Kršín

 

divadelní představení

21:00, chodba v druhém patře                       Improliga

22:00, chodba v druhém patře                       Eustach

23:00, chodba v druhém patře                       UMSKUP

 

výstavy

po celé budově                       Tomáš Uhnák, Václav Magid: „Možnosti studentského života“

Knihovna Jana Palacha          Petr Blažek, Patrik Eichler, Jáchym Šerých: „Jan Palach '69“

 

promítání

po celou dobu, místnost č. 429          záznamy diskuzí a dokumentů k tématu vysokoškolské reformy

 

informace

místnost č. 1                iniciativa Za svobodné vysoké školy, Studentská unie UK, spolky Univerzitní křesťanské hnutí, Spolek studentů historie, Polis, Charlie, Primát, International Club, Politologický klub FSV

místnost č. 2 (Studentská rada)         obecné informace, spolky PAKET, Pražský religionistický spolek, Monasterologický spolek, Vzhůru do sklepů!

 

otevřen dětský koutek

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (nám. Curieových 7, Praha 1)

17:00 – 3:00

 

přednášky

17:00

místnost č. 100            Prof. PhDr. Jan Royt, DrSc. (KTF): „Svatí patroni Karlovy univerzity“

místnost č. 120            Prof.RNDr. David Lukáš, Csc.(Technická univerzita Liberec): „Netkané textilie a nanovlákna“

místnost č. 300            Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1.LF): „Současné možnosti léčby nádorových onemocnění“

 

18:00

místnost č. 100            Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.(1.LF): „Etika a emoce v medicíně“

místnost č. 120            Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (HTF): „Vklad Aloise Musila v naší arabistice a religionistice“

místnost č. 320            Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS): „Musíme být obézní(?) aneb vyháníme kila z těla“

 

19:00

místnost č. 100            Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (PF): „Principy římského práva“

místnost č. 120            Doc. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D. (KTF): „Teologie na univerzitě, aneb o prospěšnosti nezištného poznání“

místnost č. 300            Prof. MUDr. Radana Königová, DrSc. (3. LF): „Popáleninová traumata“

místnost č. 320            Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. (FTVS): „Od ještěrek k olympionikům aneb lidský pohyb z pohledu vývoje člověka“

 

20:00

místnost č. 100            Prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc. (3.LF): „Autonomie bádání na vysokých školách“; Prof. MUDr. Vladimír Komárek DrSc. (2.LF): „Neurovědní pohled na svobodu, kreativitu a odpovědnost“

místnost č. 120            Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (PF): „Dlouhé stíny Mnichova“

místnost č. 300            Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr. h. c. (HTF): „Politická etika nebo etika politiky?“

místnost č. 320            Prof. PhDr. Pavel Slepička, Dr.Sc. (FTVS): „Sport – agresivnější vyhrává?“

 

doprovodný program

Slam poetry (Jakub Foll) a Střídmí klusáci v kulisách višní

Bildungsprotest 2.0 – dokument o studentských protestech v Rakousku

Proces s vysokými školami – divadelní představení

Bigband Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka

 

Fakulta stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6)

17:00 – 3:00

 

exponáty Českého vysokého učení technického

Stirlingův motor

ukázka laminárního proudění ve válcové mezeře

pokus zobrazující vibrační vlny

moderní asistenční systém pro seniory „Senior inspect“

resuscitační model plic

open source 3D tiskárna

odvalovací miniturbína

bezpečná fotbalová branka vyvinutá odborníky z ČVUT

snowboard upravený pro speciální měření

trubbní oddělovací komora

a mnoho dalších

 

k nahlédnutí unikátní vodohospodářská laboratoř FSv ČVUT

prezentace Ing. Jana Tilingera (Fsv ČVUT): projekt Sluneční školy

 

Z laboratoří vyjede formule ČVUT!

 

Stánek Vysoké školy chemicko-technologické

chemické pokusy pro pobavení i poučení

 

přednášky

O výrobě tzv. chemických robotů

O historii

 

zajištěn program pro děti

 

seznam zkratek fakult

 

fakulty a součásti UK

KTF – Katolická teologická fakulta

ETF – Evangelická teologická fakulta

HTF – Husitská teologická fakulta

PF – Právnická fakulta

1.LF – 1. lékařská fakulta

2.LF – 2. lékařská fakulta

3.LF – 3. lékařská fakulta

FF – Filozofická fakulta

PřF – Přírodovědecká fakulta

MFF – Matematicko-fyzikální fakulta

PedF – Pedagogická fakulta

FSV – Fakulta sociálních věd

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu

FHS – Fakulta humanitních studií

CESES – Centrum pro sociální a ekonomické strategie

 

fakulty ČVUT

FIT – Fakulta informačních technologií

FSv – Fakulta stavební