Volby do Studentské rady FF UK (23. 10. 2013)

14.října 2013, 10:27

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás zveme na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, o. s., která se koná ve středu 23. října 2013 od 16:00

v aule hlavní budovy FF UK. Na dobu jejího konání je vyhlášeno děkanské volno.

Končící Studentská rada vám zde bude prezentovat činnost za uplynulý rok a poté je na programu projednání některých změn ve stanovách.

Hlavním bodem programu budou volby do Studentské rady a její revizní komise. Volit a kandidovat může každý student prezenčního

studia na FF UK. Kandidáti se mohou přihlásit a prezentovat na místě.

Na závěr vás čeká překvapení a poté bude připraveno posezení s končící Studentskou radou.

Neváhejte ovlivnit život na fakultě!

Program:

1) Úvod

2) Výroční zpráva a zpráva revizní komise

http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Vyrocni_zprava_SR_2012-13.pdf

3) Změna stanov a jednacího řádu

http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//Stanovy_navrh_2013_verze2_1.docx

http://sml.strada.ff.cuni.cz/soubory/11//JR_2013.pdf

4) Volby do Studentské rady FF UK a do revizní komise

https://www.facebook.com/events/245672855584804/