Akce: 3. spolkové kolegium Studentské rady FF UK (14. 2. 2018)

9.února 2018, 15:55

Srdečně vás zveme na 3. spolkové kolegium, které se koná ve středu 14. února od 18:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 2.

Program 3. spolkového kolegia:

1. Schválení programu
2. Představení nového děkana FF UK
3. Dobrovolnictví na FF UK
4. Pracovní skupina ke studentskému ombudsmanovi
5. Propagace plesu
6. Nákup kamery pro spolky
7. Různé

Více informací viz https://www.facebook.com/events/179127766031605/.