Debata: Rusové v Praze. O „ruské stopě“ v Česku kdysi a dnes (30. 1. 2018)

27.ledna 2018, 16:37

Meziválečné Československo bylo důležitým centrem ruského exilu, k jehož představitelům patřili významní učenci, literáti a intelektuálové. Kdo byli tito Rusové? Jaké bylo tehdejší česko-ruské soužití? Jak dnešní Rusko hledí na svou minulost? A jací Rusové (Východoevropané) dnes žijí v Praze a Česku? Jsou pro nás obohacením, výzvou, či hrozbou? Impulsem k debatě je kniha Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu (Vydavatelství FF UK, 2017). Nad problematikou proměn ruské přítomnosti v Praze a Česku budou diskutovat Alexej Kelin, člen Rady vlády ČR pro národnostní menšiny, novinář Ondřej Soukup a slavista Mychajlo Fesenko. Debatu moderuje historik a filozof doc. Petr Hlaváček (Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR).

Debata se koná v úterý 30. ledna od 19:00 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1).

Více informací viz https://www.ff.cuni.cz/udalost/rusove-praze-ruske-stope-cesku-kdysi-dnes/.