Debata: Pedagogika mezi vědou a filozofií (25. 1. 2018)

19.ledna 2018, 11:42

Spolek Scholé vás zve na svůj první diskusní večer, který bude věnován pedagogice jako takové. V rámci diskuse se budeme zabývat otázkami, které reflektují postavení pedagogiky mezi vědou a filozofií, přičemž pozastavit bychom se chtěli především nad povahou vztahu pedagogiky a filozofie. Z našeho pohledu se jedná nejen o věčné téma, které provází celé studium na katedře pedagogiky, ale také o oborovou otázku, kterou je žádoucí zkoumat.

Pozvání na diskusi přijali doktor Strouhal a docent Koťa. Oba hosté jsou odborníky na dané téma, ale zároveň významní pedagogové formující naši katedru. Pojďme proto mimo přednášky rozvést diskusi s významnými "hráči" na tomto teoretickém "hřišti".

Diskuse je určena nejen pro studenty Katedry pedagogiky FF UK, ale pro každého se zájmem o dané téma a výchovnou problematiku.

Diskuse proběhne na adrese Celetná 20, Praha 1 - místnost 139.

Srdečně zve,
Spolek Scholé

Více informací viz https://www.facebook.com/events/709677372568196/.