Akce: Den otevřených dveří FF UK (13. 1. 2018)

5.ledna 2018, 21:51

V sobotu 13. ledna 2018 od 9:00 se koná Den otevřených dveří Filosofické fakulty UK, na kterém se uchazeči budou moci dozvědět vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech proběhnou i prezentace studentských spolků, představení produkce Vydavatelství FF UK a také Studentská kavárna, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Konkrétní program a rozpis prezentací bude postupně uveřejněn na: http://www.ff.cuni.cz/
fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/