Debata: Kulatý stůl k středověké ekonomice (18. 12. 2017)

16.prosince 2017, 17:16

Chcete se něco dozvědět o předmoderní ekonomice? Narazili jste někdy na určitý aspekt středověkého ekonomického života? Nebo vás jen zajímá, jak vypadaly finance a hospodářství evropského středověku?

V pondělí 18. 12. od 18:30 se můžete připojit ke kulatému stolu, jehož cílem je vyměnit si poznatky a názory k některým aspektům středověkých financí, výroby či obchodu, ideálně z pohledu různých disciplín a přístupů.

V rámci neformální diskuze dojde na desetiminutové vstupy přihlášených zájemců spojené s diskuzí. Příspěvek i následná diskuze má za cíl zejména seznámit se zvoleným tématem či přístupem, vlastní vědecký přínos není vyžadován.

S příspěvkem vystoupí:
- Jan Brandejs(ÚSD FF UK): Užívání peněz v Byzanci ve středním obdobi
- Petr Hanzlík (IES FSV UK): Emise peněz ve středověku
- Tomáš Konečný (HLE FEL ČVUT): Středověké počátky průmyslové výroby
- Jan Škvrňák (HÚ FF MUNI: Hospodaření šlechtických panství na Moravě v 14. a 15. století
- Barbora Uchytilová (ÚDKU KTF UK): Mistr, dílna a umělecké zakázky ve středověku
- Zdeněk Vašek: Zbožné dary církvi a středověká ekonomika

Seznam řečníků bude průběžně aktualizován.

Kulatý stůl je otevřen širokému spektru přístupů a disciplín, z jejichž pohledu lze vypovídat o ekonomických faktorech středověku, stejně jako studentům různorodých magisterských či doktorských oborů. Hlásit se lze skrze e-mail t.konecny@email.cz.

Setkání se uskuteční v prostorách Historického kabinetu FF UK (místnost č. 204).

Akce se koná pod patronací prof. PhDr. Martina Nejedlého Dr. z oddělení starších dějin ÚČD FF UK a doc. PhDr. Dany Pickové, CSc. ze semináře středověkých dějin ÚSD FF UK, a též s podporou ÚHSD FF UK.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/2033631396856112/.