Akce: Představení knihy Paměť v Kameni. Druhý život válečných pomníků (14. 12. 2017)

8.prosince 2017, 13:41

Práce historiků je sice tradičně spojená se zkoumáním toho, jak se „události ve skutečnosti staly“, často se ale zkoumá i to, jak je tato minulost konstruovaná. Nová kniha Nakladatelství Historický ústav Paměť v kameni (autorem je Vojtěch Kessler) je práci tohoto druhého typu. Na příkladu čtyřech pomníků na čtyřech konkrétních bojištích nastiňuje, jak vypadal proces tvorby historické paměti na válečné události a její proměny v čase, politických zřízeních a společenských kontextech. Jakou úlohu hrají ve formování obrazu historie pomníky? Jaký je význam festivit s nimi spojených, ať už se jedná o oficiální shromáždění, nebo setkání nadšenců? Proč se na některé pomníky zapomíná a proč u ěkterých dochází k proměně jejich symboliky? A dá se vůbec vepsat paměť do kamene?

I na tyto otázky nám v rámci prezentace knihy odpoví její autor Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR). Jako koreferenti přijali naše pozvání ctění hosté, prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR) a PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK v Praze).

Přednášku ke knize „Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků“, kterou vydalo Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, pořádá Spolek studentů historie FF UK

Knihu bude možné na místě zakoupit za zlevněnou cenu.

Představení knihy se koná ve čtvrtek 14. prosince od 19:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 200.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/1977527739239153/.