Debata: Sexuální obtěžování na vysokých školách (12. 12. 2017)

8.prosince 2017, 13:21

Studium na vysoké škole s sebou přináší nové možnosti, výzvy, ale i nebezpečí. Příkladem může být překračování hranic kolegiálního vztahu mezi vyučujícími a studenty, případně mezi studenty a studentkami vzájemně. Jaký typ chování lze nazvat sexuálním obtěžováním? Kde jsou jeho hranice? A jak postupovat, když se s ním setkáme?

Filosofický spolek Praxis společně s uskupením Není nám to jednorožec, které působí v Akademickém senátu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, se rozhodli uspořádat diskuzi, která otevře téma sexuálního obtěžování na vysokých školách.

Cílem diskuze je upozornit na to, jak se k problému přistupuje na Filosofické fakultě a v rámci celé Univerzity Karlovy a představit, jak sexuální obtežování řeší další vysoké školy. Oceníme, pokud diskuze poslouží jako prvotní impulz pro vytvoření konkrétních opatření, například podle vzoru brněnské Masarykovy Univerzity.


Diskutovat budou:
Kateřina Kiliánová z organizace Konsent, Když to nechce, tak to nechce
Petr Pavlík z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
Renata Landgráfová, proděkanka pro studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Debata se koná v úterý 12. prosince od 19:30 v prostorách Knihovny Jana Palacha na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Více informací viz https://www.facebook.com/events/1995115854110318/.