Přednáška: O ruské filosofii (11. 12. 2017)

8.prosince 2017, 13:14

Spolek Praxis vás zve na studentskou přednášku na téma ruské filosofie.

Místnost 217, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha), 11. prosince, 19:10.

Hlavní příspěvek přednese Markéta Poledníková z KFI FF MU. Kratší příspěvek o filosofických souvislostech Dostojevského díla přednese Petr Vaškovic.

Markéta Poledníková: Kapitoly o Solovjovovi, aneb Co je to ruská filosofie

Příspěvek nejprve vysvětlí distinkci mezi pojmy ruská filosofie a filosofie na území Ruska, načež se bude věnovat specifikům ruské filosofie. Ta budou demonstrována mikropřednáškami, pojednávajícími některé aspekty díla ruského filosofa Vladimira Sergejeviče Solovjova. V přednášce se pokusíme ukázat, že v ruské filosofii má vedoucí úlohu etika, že je ruská filosofie nerozlučně spjata s teologií a že má mnohdy blízko k literatuře, také se dotkneme tématu kosmismu, filosofie dějin a dalších.