Kolokvium: Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989 (11. 12. 2017)

8.prosince 2017, 13:12

Česká sekce mezinárodního projektu COURAGE srdečně zve na závěrečné kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989“. Kolokvium se uskuteční ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha), v učebně č. 303 (3. patro).

Program setkání:

11:00–11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela

11:30–12:45 BLOK I:

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: “Je to cyklotron!” Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

12:45–13:15 pauza s občerstvením

13:15–14:30 BLOK II:

Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví” a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

14:30–15:00 Diskuse, ocenění účastníků a přechod k neformální části programu

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/129956767694725/.