Přednáška: Stopem po Chile (29. 11. 2017)

25.listopadu 2017, 10:38

Pražský religionistický spolek zve na přednášku o cestě po Chile v podání Františka Válka:

Vyprávění z bratrské letní cesty po zimním Chile: o naprosto marném pokusu o zdolání šestitisícového kopce, stopování s kamiony, hledání indiánů, problémech se stanováním, odlišném způsobu myšlení, i o tom, jak se nám stalo, že jsme se omylem dostali do Benátek.

Pokračujeme v cyklu cestovatelských přednášek (nejen) našich studentů, započatém minulý rok. V nejbližší době se pak můžete těšit na Mexiko a Island ;-)

Přednáška se koná ve středu 29. listopadu od 19:10 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti P225V.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/144802229607804/.