Akce: Ustavující schůze nové Studentské rady FF UK (9. 11. 2017)

4.listopadu 2017, 21:13

Srdečně vás zveme na ustavující schůzi nově zvolené Studentské rady FF UK, která se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu na hlavní budově FF UK v místnosti č. 2. Bude zvoleno předsednictvo a obsazeny osatní funkce v Radě.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/286407295203393/.