Výstava: Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu (7. 11. 2017)

4.listopadu 2017, 19:21

Výstava Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce. Připomíná učence, literáty a umělce, kteří odešli z někdejšího ruského impéria do Prahy, která se stala jejich významným exilovým centrem, navíc výrazně provázaným s Univerzitou Karlovou. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu, nýbrž katastrofu. Ta byla o to bolestnější, že se o ruském exilu v Československu více než čtyři desetiletí nesmělo hovořit, neboť památka na toto nekomunistické „Rusko mimo Rusko“ byla pro sovětsko-ruský imperiální narativ zcela nepřijatelná.

Zahájení výstavy proběhne v úterý 7. listopadu od 17:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Více informací viz https://www.ff.cuni.cz/udalost/vystava-rusove-praze-rusti-intelektualove-mezivalecnem-ceskoslovensku/.