Konference: Za obzory revoluce v Rusku / Beyond the Revolution in Russia (7. - 9. 11. 2017)

4.listopadu 2017, 19:19
Za obzory revoluce v Rusku
Narativy, prostory, koncepce. 100 let od události.

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Vypuknutí socialistické revoluce v jednom z nejméně industriálně rozvinutých regionů Evropy bylo pro současníky stejně překvapující jako destabilizační potenciál nových revolučních myšlenek v následujícím období občanské války. Důsledky revoluce a porevolučního vývoje se naplno projevily zejména v nástupnických státech rakouského impéria – Polsku, Československu nebo Maďarsku. Kromě bezprostředního vlivu revolučních událostí se zaměříme na transfer a ...proměny funkcí idejí, konceptů a praxí revoluce v rámci ruského, resp. sovětského impéria, zejména v regionu středovýchodní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Soustředíme se na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Konference si bude klást následující otázky: Jak a jakými směry se šířilo revoluční násilí? Jaké revoluční koncepce se po občanské válce staly základem hegemonního ideologického instrumentária stalinského impéria? Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989?

Celý program zde: http://www.ffabula.cz/cs/
akce-projekty/konference/za-obzory-revoluce-v-rusku/program/

Vstup na konferenci bez registrace je zdarma.