Přednáška: Os Guinness: Time for Truth: Who can we really trust? (6. 11. 2017)

4.listopadu 2017, 19:02

V postmoderní společnosti pravda již neexistuje v objektivním nebo absolutním smyslu. Přinejlepším je relativizována. Při nejhorším spadá do kategorie staromódní zvyklosti. Os Guinness argumentuje v této přednášce, že pravda je nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Řečník dále vyzdvihuje, že pravda je něco, co nás konfrontuje. Způsobuje, že se naše touhy tvarují podle pravdy nebo tvarujeme pravdu podle našich tužeb. Přednáška je relevantní pro ty, kteří pravdu hledají, pravdě se vyhýbají, jakož i oponenty pojetí pravdy v současném světě. Guinness ve své přednášce ukazuje, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a ke skutečné odpovědnosti.

Přednáška se koná v pondělí 6. listopadu od 19:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 131.

Více informací viz http://www.ukh.cz/novinky/time-for-truth-who-can-we-really-trust.