Konference mladých slavistů (2. - 3. 11. 2017)

28.října 2017, 18:27

13. ročník mezinárodní Konference mladých slavistů opět uvítá mladé badatele do 35 let, kteří tentokrát představí svůj výzkum na téma „Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu“. Výzkumníci z Česka, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny přednesou své referáty v několika slovanských jazycích v blocích spadajících pod jazyk, literaturu či historii a kulturu.

Organizačním zázemím konference je Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a koná se pod záštitou Českého komitétu slavistů.

Konference se koná od 2. do 3. listospadu na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Více informací viz https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/kms-2017-2/program-kms-2017/.