Workshop: Duch je kost (1. 11. 2017)

28.října 2017, 18:22

Šáhneme Vám na hlavičku,“ poznamenává Pécuchet k mladé ženě v jednom z dílů seriálu Byli jednou dva písaři podle slavné Flaubertovy předlohy. Pročpak chce sahat na hlavičku? „Řekneme Vám, jaká jste,“ oznamuje vyděšené ženě, která namítá: „Já vím, jaká jsem.“ Vědec však správně dodává: „To se jen domníváte, že víte, jaká jste.“ I Hegel se obšírně zabývá vědou jménem lebkozpyt a v této souvislosti formuluje jeden ze svých památných výroků: Duch je kost. Pécuchet a jeho vědecký spolupracovník Bouvard však hrbolek dobra nenajdou. Je tedy frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Pak to znamená, že podobné úvahy mohou být dokonc...e subtilněji integrované v současném myšlení. Právě tomuto rozměru Hegelova výroku se chceme věnovat v jednotlivých příspěvcích. Spřízněných myšlenkových struktur si totiž můžeme všimnout např. v neurovědách a jejich úvahách o tom, kde jsou v mozku lokalizované mohutnosti ducha, jako hudební sluch či logické myšlení. Totéž ale platí i o každodenní mluvě, nebo ještě spíše našem zvyku odhadovat charakter podle vzhledu a obecné potřebě typizace vůbec, která snadno vyústí v předsudky či xenofobii.

Worshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis, workshop se koná ve středu 1. listospadu od 14:30 ve Filosofickém ústavu AV (Jilská 1, Praha 1).

Seznam přednášejících:

doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (URS FF UK)
Tereza Matějčková, Ph.D. (UFAR FF UK)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (UČLK FF UK)
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (UFAR FF UK)
Richard Cisler (student UFAR FF UK)

Anotace příspěvků budeme postupně zvěřejňovat.

Více informací viz https://goo.gl/p1HcaL.