Akce: Volební spolkové kolegium Studentské rady FF UK (30. 10. 2017)

28.října 2017, 18:10

Na valné hromadě bylo zvoleno 7 radních, na volebním kolegiu bude Rada doplněna o 5 radních z řad spolků.

Program volebního kolegia
1) Představovací kolečko/přivítání nových spolků
2) Seznámení s programem, schválení programu
3) Volba řídícího revizního komisaře
4) Studentský ombudsman - odvolání kol. Kolářové z vedení skupiny, navržení kol. Mařáka na tuto funkci (musí být ještě později prohlasováno SR)
5) Volby do SR (představení kandidátů, nominace, informace o možnosti volit do pátku 14:00, vždy o konzultačních hodinách)

Volební spolkové kolegium se koná v pondělí 30. října od 19:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 2.

Více informací viz https://goo.gl/KiKYGn.