Akce: Volby do Studentské rady FF UK (25. 10. 2017)

21.října 2017, 17:16
Přijďte na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, z. s.,

která se bude konat ve středu 25. října 2017 od 16:00 v aule hlavní budovy FF UK (místnost č. 131).

BUDE SE VOLIT NOVÁ STUDENTSKÁ RADA FF UK!

Na čas valné hromady je vyhlášeno děkanské volno, takže budeme rádi, když věnujete několik drahocenných chvil této organizaci, která se dlouhodobě snaží pomáhat studentům, podporuje studentské spolky, připravuje či zprostředkovává různé kulturní zážitky a celkově se snaží zlepšovat podmínky studia a bytí na FF UK.

Kandidatura do Studentské rady se podává především na místě. Kandidovat je nicméně možné i v nepřítomnosti, instrukce k takové kandidatuře naleznete uvedeny níže.

Vyhlášení výsledků voleb bude zveře...jněno prostřednictvím nástěnek, webových stránek, informačního mailu Novinkového systému a oficiálních profilů Studentské rady na sociálních sítích.

Velice bychom vás tímto chtěli požádat o účast na tomto shromáždění. Vaše účast zde je pro nás mimořádně důležitá,
neboť ovlivní fungování Studentské rady a tedy i studentské dění na fakultě na celý rok.

Volit i kandidovat má právo každý student naší fakulty. Budeme vám tedy velice vděční, pokud přijdete a využijete tak tuto příležitost jako jednu z významných možností, jak se aktivně podílet na správě naší akademické obce.

Pokud byste nicméně měli zájem kandidovat do Studentské rady FF UK v nepřítomnosti, pak je třeba zaslat na adresu sr@ff.cuni.cz svoji žádost o kandidaturu, ve které uvedete své jméno, datum narození, místo trvalého bydliště, dále pak ročník, formu (Bc./Nmgr./Mgr./Ph.D.) a obor svého studia na FF UK. K této žádosti můžete připojit i svoji fotografii a svůj program v maximálním rozsahu 1 800 znaků včetně mezer; v takovém případě v rámci prezentace kandidátů bude přečten zaslaný volební program a zajištěna prezentace fotografie.


Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada FF UK
 
Více informací viz https://goo.gl/bqVHgx.