Přednáška: Zločin a trest: mikrohistorická bádání (24. 10. 2017)

21.října 2017, 17:10

»Průměrný sedlák měl pole a celý život na něm hospodařil, v neděli chodil do kostela, a občas se vzbouřil proti vrchnosti.« Podrobnější pohled na život obyčejných lidí však nabízí docela jiný obraz a průměrný sedlák neexistoval. Realita každodenního života raného novověku byla daleko pestřejší, než vyplývá z mnohdy "suchých" statistik - i když i ty mohou být užitečné. Lidé prožili své životy barevněji a zajímavěji, než postihuje většina historických pramenů.

Přednáška se bude věnovat jednak konceptu mikrohistorie a pohledu na dějiny "zdola", důraz však bude kladen především na praxi (mikro)historického bádání. Na několika ukázkách konkrétních pramenů budou ukázány možnosti, jak s nimi pracovat a jak při bádání postupovat. Jako jeden z hlavních pramenů představíme výslechové protokoly poddaných, které zaznamenávají výpovědi lidí obviněných z nejrůznějších deliktů. Časově a místně je téma zaměřeno na český venkov v 17.-18. století.

Přednáška se koná v úterý 24. října od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 201, přednáší Josef Vacek.

Více informací viz https://goo.gl/zYmwpJ.