Filmové promítání Madžlis: Promítání pro Mosul: Syrská Love Story (2015) (24. 10. 2017)

21.října 2017, 17:07

První z cyklu promítání pořádaných pro podporu sbírky na obnovu zničené mosulské univerzitní knihovny. Promítání pořádá studentský spolek Madžlis, působící při ústavu Blízkého východu a Afriky na Filosofické fakultě UK.

Více informací o sbírce na obnovu mosulské knihovny viz na http://pomozmeknihovne.ff.cuni.cz/.
Promítání probíhá v rámci projektu Promítej i ty! (https://promitejity.cz/)

Promítání se koná v úterý 24. října od 19:15 v prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 4).

Více informací viz https://www.facebook.com/events/325865804491090/.