Konference: Tigridovo svědectví dvacátého století: konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida (24. 10. 2017)

21.října 2017, 16:53

Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou k aktivní účasti na konferenci ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – Tigridovo svědectví dvacátého století.

Bude se konat 24. října 2017 v Národním památníku na Vítkově. Konference se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020.

Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem.

Za organizační výbor se na setkání těší:

Mgr. Jitka Hanáková, Archiv Národního muzea

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK

Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/udalost/tigridovo-svedectvi-dvacateho-stoleti-konference-ke-100-vyroci-narozeni-pavla-tigrida/.