Přednáška: prof. Robert A. Segal (University of Aberdeen): Does the Myth of Gaia (the Earth) Reconcile Myth with Science? (20. 6. 2017)

16.červen 2017, 20:42

Ústav filosofie a religionistiky FF UK, nakladatelství ExOriente a Pražský religionistický spolek srdečně zvou na přednášku prof. Roberta A. Segala (University of Aberdeen), odborníka na teorie mýtu a metodologii religionistiky: Does the Myth of Gaia (the Earth) Reconcile Myth with Science?

Typický přístup k mýtu v 19. století chápal mýtus jako primitivní protipól vědy, o níž se předpokládalo, že je výlučně moderním jevem. Mýtus a věda byly vnímány jako nekompatibilní. Moderní lidé mají vědu, a proto nemohou mít zároveň mýtus. Typický přístup k mýtu ve 20. století chápal mýtus jako kompatibilní s vědou, ale pouze pokud bude mýtus vyňat z objektivního světa, který věda vysvětluje. Otázkou pro 21. století tedy je, zda je možné navrátit mýtus do světa, ovšem tentokrát v harmonii s vědou. Jako příklad bude uveden mýtus o Gaie, starověké řecké bohyni země.

Přednáška bude proslovena v úterý 20. června 2017 od 17:30  v místnosti č. 301 ve třetím patře (hlavní budova FF UK) u příležitosti vydání českého překladu autorovy knihy Myth: A very short introduction (Oxford University Press, 2014) – Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017, přel. Lucie Valentinová.

Více informací viz https://goo.gl/cxFv4w.