Akce: Setkání děkanky s akademickou obcí (14. 6. 2017)

10.červen 2017, 11:33

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na již tradiční setkání v aule, které se bude konat ve středu 14. června 2017 od 17:00 hodin.

V zimě 2016 jsme diskutovali nad plány a úkoly, které si vedení fakulty stanovilo pro roky 2016–2017. Na tuto diskusi bych teď ráda navázala a seznámila akademickou obec s tím, jak jsme v jednotlivých oblastech pokročili, které úkoly jsou splněny a jakým způsobem a co to všechno pro fakultu znamená v jejím dalším rozvoji.

Doufám, že i toto setkání přispěje ke konstruktivnímu společnému zamyšlení nad výzvami, se kterými se fakulta musí vypořádávat.

Srdečně zdravím a těším se na setkání

Mirjam Friedová

Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/udalost/setkani-dekanky-akademickou-obci-3/.