Akce: Setkání s uchazeči o funkci rektora UK (1. 6. 2017)

27.května 2017, 14:42

Předsednictvo Akademického senátu FF UK si vás dovoluje pozvat na setkání akademické obce FF UK s uchazeči o funkci rektora UK, které se uskuteční ve čtvrtek dne 1. června 2017 od 13:30 hodin v místnosti č. H206/205 ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1.

 Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/setkani-uchazeci-funkci-rektora-uk-dne-1-6-2017/.