Akce: Dny kulturní lingvistiky 2017 (23. - 24. 5. 2017)

19.května 2017, 14:31

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádá již 4. konferenční setkání. Dny kulturní lingvistiky jsou určeny především doktorandům FF UK a PedF UK, ale též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia a jejich učitelům. Příspěvky by měly vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa.

Akce se koná od 23. do 24. května na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 18.

Více informací viz http://dkl2017.cz/